Kafkas

Kafkas


Stalinin Rusyada komünizmi ilan etmesiyle hayatları alt üst olan Türkler ve Rusların yaşadıkları ve tutkulu bir aşkın etrafında gelişen olaylar...
 

Reklam