Bizimkiler

Bizimkiler


Dizi, bir apartmanda oturan, yöneticisinden kapıcısına kadar 7 farklı ailenin gündelik yaşamını, birbirleriyle ilişkilerini ve eksen ailenin, iş ve akrabalık ilişkilerini konu etmektedir. Gündelik yaşam içindeki sıcak, gerilimli, tartışmalı olayları durum komiği içinde aktarmaktadır.Apartmanın beceriksiz ama titiz, herkesi ve her şeyi denetim altında tutmaya çalışan yöneticisi Sabri bey; kapıcılığı küçük avantalarla besleyerek kazanç kapısı haline getirmiş, bunun yanında dışarıda çevirdiği işlerle de köşe dönmeye çalışan, dalavereci kapıcı Caferle her gün sürtüşmektedir.Bütün dizi boyunca süren bu çekişmenin yanında ailelerin kendi içlerindeki ve aralarındaki ilişkiler de bütün bölümlerde ayrı ayrı sergilenmektedir.Yönetici Sabri, karısı Aylanın hırçınlıklarıyla uğraşmaktadır.Şükrü ve ailesi orta sınıf bir ailenin sorunlarıyla iç içedir. Oğulları Alinin iş bulma ve evlenme sorunları; kızları Bilgenin ve kocasının iş ve işsizlik sorunları ailenin yaşamını renklendirir.Şükrü, ağabeyi Şevketle ortak çalışmaktadır. İşyerlerindeki tipler, yağcı, dedikoducu muhasebeci Ergun, baba yadigarı Abbas efendi ve aralarındaki çekişmeler ve iki kardeşin bitmez tükenmez iş çekişmeleri; başarıları, başarısızlıkları sıradan insanların iş yaşamını yansıtmaktadır.Kapıcı Caferin, kayınpederi Yandan çarklı Halilin elindeki üç kuruşa ve kırık dökük marketine el koyma çabaları ve bunların her seferinde Halilin karısı Sultanın manevralarıyla sonuçsuz kalması dizinin bir başka olaylar eksenidir.Apartmanda oturan bir başka aile, hayatını terzilikle kazanan Sevim ve kocası Baykuş Cemildir. Hiçbir işte çalışmayan ve hiçbir işe yaramayan Cemilin peşinde koştuğu şey, karısı Sevimden saklayarak içtiği biralarıdır. Ama her seferinde karısı Sevime yakalanmaktan kurtulamaz. Cemil, apartmandaki her olayın içinde yer alır ve dedikodu merkezi görevini görür.Üst kat sakinleri Katil Yavuz ve sevgili Şengül ile Tak tak Sedat ve ailesinin arası çok iyidir. Sedat, karısı ve kızını hep çeşitli abartmalarla oyalamakta patronu, kabzımal Yavuza da sürekli yağcılık yapmaktadır. Katil lakaplı, kabadayı tavırlı Yavuz, apartmanda çoğu sorunun çözülmesinde yardımcı olmakta, bir çeşit hakem görevi yapmaktadır. Sevgilisi, fingirdek Şengül ise Yavuzun onu şarkıcı yapacağı günleri beklemektedir.Apartmanda Davut usta, karısı Ulrike ve oğulları Halisten oluşan bir de Almancı aile oturmaktadır. Davut, karısı Alman olduğu için oğlunu tam bir Türk gibi yetiştirmek ister ama zekâ özürlü Halisin aklı sadece kadınlarda ve Davutun yanında çalışan Dilektedir.Apartmanın diğer sakinleri; rate şair Cenap ve onun en yakın arkadaşı ve bütün işlerinin yardımcısı İbrikçi Sıtkı ve karı, koca, kayınbaba üç öğretmenden oluşan öğretmenler ailesidir. Bunlar dar gelirli insanların temsilcisidir ve Nazif, öğretmenlik yanında geceleri de taksicilik yapmaktadır.
 

Reklam